Скинути завантажувач

Інклюзія

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ  - ЦЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЇХ ДО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА МІСЦЕМ ЇХНЬОГО ПРОЖИВАННЯ. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ІНТЕРНАТНІЙ СИСТЕМІ ТА НАВЧАННЮ ВДОМА.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 №912).

Основою концепції інклюзивної освіти є те, що всі діти, незважаючи на різне культурне й соціальне походження та різні рівні навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів освіти.

Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму повному обсязі брати участь у житті колективу  класу  та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
 ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
 ДЛЯ ІНШИХ ДІТЕЙ

 • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
 • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
 • Діти вчаться співробітництву.
 • Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
 ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА ФАХІВЦІВ

 • Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 • Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"

Закон України від 05.09. 2017 р. №2145-VIII «Про освіту» (ст. 19, 20).

Лист МОНУ "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році"

Наказ МОН України " Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами"

 

Інклюзія в нашій школі означає розкриття кожного учня.

Інклюзія враховує потреби дітей,створюються спеціальні умови, підтримка

необхідні учням і вчителям для досягнення успіху.

 

Наказ "Про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацією освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році"

 

Методичні рекомендації щодо роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

 

План роботи

Команди психолого-педагогічного супроводу дитини

з особливими освітніми потребами

 на 2021-2022 н.р.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

 1.1. Опрацювання нормативно-законодавчих актів щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

1.2. Ознайомлення із Положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами та її складу в умовах інклюзивного навчання в 2021/2022 навчальному році.

1.3. Ознайомлення з Планом роботи команди супроводу.

Вересень 2021

Члени команди

2

2.1. Розробка та затвердження індивідуальної програми розвитку дитини (ІПР) для дитини з ООП.

2.2. Обговорення проведення корекційно-розвитових занять  з дитиною

До 14.09.2021

Члени команди, батьки

3

3.1. Перегляд та коригування ІПР

Протягом року (за потребою)

Члени команди, батьки

4

Консультативна робота з батьками дитини з ООП, з педагогами

Протягом року

Члени команди

5

5.1. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів  за І семестр 2021-2022 н. р.;

5.2. Доопрацювання та затвердження індивідуальної програми розвитку та супроводу дитини з особливими потребами на ІІ семестр 2021-2022 н. р. та узгодженням із батьками, спеціалістами (ознайомлення з відомостями про прогрес учня).

Грудень 2022

Члени команди

6

6.1.Моніторинг виконання ІПР

6.2. Підсумки роботи Команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у 2021-2022 н.р.

Травень 2022

Члени команди

 

Поширити:
Останні новини