Скинути завантажувач

Інклюзія

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"

Закон України від 05.09. 2017 р. №2145-VIII «Про освіту» (ст. 19, 20).

Лист МОНУ Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Наказ МОН України " Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами"

 

Наказ "Про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацією освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році"

 

Методичні рекомендації щодо роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

 

План роботи

Команди психолого-педагогічного супроводу дитини

з особливими освітніми потребами

 на 2020-2021 н.р.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

 1.1. Опрацювання нормативно-законодавчих актів щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

1.2. Ознайомлення із Положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами та її складу в умовах інклюзивного навчання в 2020/2021 навчальному році.

1.3. Ознайомлення з Планом роботи команди супроводу.

Вересень 2020

Члени команди

2

2.1. Розробка та затвердження індивідуальної програми розвитку дитини (ІПР) для дитини з ООП.

2.2. Обговорення проведення корекційно-розвитових занять  з дитиною

До 14.09.2020

Члени команди, батьки

3

3.1. Перегляд та коригування ІПР

Протягом року (за потребою)

Члени команди, батьки

4

Консультативна робота з батьками дитини з ООП, з педагогами

Протягом року

Члени команди

5

5.1. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів  за І семестр 2020-2021 н. р.;

5.2. Доопрацювання та затвердження індивідуальної програми розвитку та супроводу дитини з особливими потребами на ІІ семестр 2020-2021 н. р. та узгодженням із батьками, спеціалістами (ознайомлення з відомостями про прогрес учня).

Грудень 2021

Члени команди

6

6.1.Моніторинг виконання ІПР

6.2. Підсумки роботи Команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у 2020-2021 н.р.

Травень 2021

Члени команди

 

Поширити: